ae86us永久防和谐入口查询

系教研室
语言学系
来源: 发布时间:2021-06-18 10:37

 

现代汉语教研室

屈哨兵   马  喆   何镇文   戴仲平   郭  杰   刘惠琼   黄晓雪   谢小丽

徐朝晖   张晓苏   侯仁魁   张迎宝   邓永红   王海兰   王  苗   王文豪

 

古代汉语教研室

禤健聪   甘  露   李  煜   谢国剑   王秀玲   龚  波   王毅力

 

 

 

 


上一条:文学系

下一条:戏剧与影视学系


   通讯地址:广东省广州市番禺区大学城外环西路230号

   Address:No.230,Waihuanxi Road,High Education Mega Center, Guangzhou,Guangdong Province,CHINA